Įgyvendintas projektas

Projektas: Elektronikos laužo perdirbimo inovatyvios technologinės sistemos kūrimas

Projekto vykdytojas: UAB „Elektronikos perdirbimo technologijos“

Projekto rezultatas: Sukurtas elektronikos laužo perdirbimo inovatyvios technologinės sistemos prototipas ir padidintas įmonės inovacinis potencialas.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vilnius

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.03.10 -2020.09.09

Projekto finansavimas:  Iš ES lėšų bendrai finansuojamas projektas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ (J-05-LVPA-K-01-0022).